Các tin khác
21/11/2013

Họp phụ huynh đầu năm học 2011-2012Thực hiện Hướng dẫn số 7666/SGD&ĐT-KHTC của Sở Giáo dục&Đào tạo về "Tăng cường quản lý thu chi trong các trường học năm học 2011-2012" và chỉ đạo của Phòng Giáo dục&Đào tạo Đống Đa, Trường tiểu học tổ chức các buổi họp phụ huynh đầu năm theo lịch sau: Ảnh CatLinhSchool.


 1- 17 giờ thứ hai 19/9/2011: BGH & Kế toán họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để triển khai Hướng dẫn số 7666/SGD&ĐT-KHTC của Sở Giáo dục&Đào tạo về  "Tăng cường quản lý thu chi trong các trường học năm học 2011-2012" và chỉ đạo của Phòng Giáo dục&Đào tạo Đống Đa-  Thỏa thuận các khoản thu tự nguyện và chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh

2- 17 giờ thứ sáu ngày 23/9/2011: BGH, Tài vụ, Chủ tịch Công đoàn và trưởng ban thanh tra dự Hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2011-2012:

-  Tổng kết công tác năm học 2010-2011 và đề ra phương hướng công tác của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012.

- Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012.

- Thỏa thuận các khoản thu tự nguyện  và chuẩn bị cho buổi họp cha mẹ học sinh của các lớp.

3- 8 giờ sáng chủ nhật ngày 25/9/2011: Họp phụ huynh toàn trường

- Chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình đầu năm và mục tiêu phấn đấu của trường  và lớp trong năm học 2011-2012.

- Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp

- Thỏa thuận các khoản thu tự nguyện năm học 2011-2012 tới từng phụ huynh. Phụ huynh nhất trí thì ký vào biên bản thỏa thuận.